Öğrenci Seçimi

Öğrenci Seçimi

Sınav Süreci

Keşif Kampüsü’nde 2 yıl boyunca ücretsiz eğitim görmek isteyen öğrenciler iki farklı sınavdan başarı ile geçerek eğitime dahil olurlar. İlk aşama olarak yapılacak olan E-sınava, kampüsün bulunduğu ildeki tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur.

image
image
image
image
image
image
image
image
Öğrenci Seçimi

E-Sınav

Bilgiyi direkt ölçmekten ziyade verilen bilgiyi yorumlama ve analiz etme gibi becerilerin ölçüleceği yazılı sınav Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Algoritma ve Genel Kültür olmak üzere 5 ana temadan oluşmaktadır. E-sınav; Türkçe 10, Matematik 10, Fen Bilimleri 10, Algoritma 5 ve Genel Kültür 5 olmak üzere toplamda 40 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 80 dakikadır. E-Sınava, kampüsün bulunduğu ildeki tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur. E-Sınav’da başarılı olan ilk 550 öğrenci ise Proje Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Öğrenci Seçimi

Proje Sınavı

Proje Sınavı, belirlenen bir problem için çözüm önerilerinin proje temelli sunulmasına yönelik bir sınavdır. E-Sınav ile seçilen 550 öğrenciden, Proje Sınavı’nda başarılı olan 256 öğrenci ise Keşif Kampüsü’nde ücretsiz olarak 2 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacaktır.

image
image
image
image