Öğrenci Seçimi

Keşif Kampüsü

Sınav Süreci

Keşif Kampüsü’nde 2 yıl boyunca ücretsiz eğitim görmek isteyen öğrenciler iki farklı sınavdan başarı ile geçerek eğitime dahil olurlar. İlk aşama olarak yapılacak olan yazılı sınava, Keşif Kampüsü kurulan ildeki tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur. Yazılı sınavların sonuçlarının açıklanması ile birlikte proje sınavına katılmaya hak kazanan 550 öğrenci belirlenir ve bildirilir. Proje sınavına dahil olan 550 öğrenci, bilimsel süreç becerilerini ölçen bir sınava katılır. Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazanan 256 öğrenci için nihai sonuçlar açıklanır. Öğrenciler, ilgili tarihler arasında Keşif Kampüsü kayıtlarını tamamlar.

image
image
image
image
image
image
image
image
Keşif Kampüsü

Yazılı Sınav

 Yazılı sınav; Türkçe 15, Matematik 12, Fen Bilimleri 15, Algoritma 8 ve Genel Kültür 10 olmak üzere toplamda 60 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınava, Keşif Kampüsü'nün kurulduğu ilde bulunan tüm 4. ve 5. sınıf öğrencilerine katılma imkanı sunulur. Yazılı sınavdan başarılı olan ilk 550 öğrenci ise Proje Sınavı’na katılmaya hak kazanır.

Keşif Kampüsü

Proje Sınavı

Proje Sınavı, belirlenen bir problem için çözüm önerilerinin proje temelli sunulmasına yönelik bir sınavdır. Yazılı sınav ile seçilen 550 öğrenciden, Proje Sınavında başarılı olan 256 öğrenci ise Keşif Kampüsü’nde ücretsiz olarak 2 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanır.

image
image
image
image