Eğitim Modeli

Keşif Kampüsü

Eğitim Modeli

Eğitim Amacı

Keşif Kampüsü; Doğa Bilimleri, Fizik, İnsan Bilimleri & Kimya, Matematik, Teknoloji, Kişisel Gelişim, Astronomi & Havacılık ve Destekleyici Eğitim Atölyeleri içerisinde 6-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen uygulamalı atölye eğitimlerini kapsamaktadır.

Keşif Kampüsünde verilecek olan eğitimin amacı, bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaştırmak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmaktır.


Education Models

In Kesif Kampusu, there are different education models for weekday and weekend students.


Weekday Model:

With the theme of “A Different Day in Education”, it is an education model in which 1st-4th grade students with their schools receive workshop training throughout the day on the specified dates.


Weekend Model:

It is a 384-hour applied education model that 4th and 5th grade students who are successful in the written and project exams will take on weekends for 2 years within the scope of a regular curriculum.